شرکتهای طرف قرارداد


ردیف برخی شرکتهای طرف قرارداد خدمات مدیرعامل نوع فعالیت
1 شرکت هما گسترسپهر مالی آقای  ارضی واردات وبازرگانی
2 مجتمع گوشت پاییزا مالی آقای مردانه پخش وتوزیع فرآورده های گوشتی
3 پرورش ماهی طلایی مالی آقای طایی تولید ماهی پرورشی
4 شرکت ورزش گستر آلوارس مشاوره  مالی ومالیاتی آقای پهناور تولید صخره مصنوعی ورزشی
5 شرکت پیمانکاری  پرنیان مالی آقای  ایلخانی ساختمان سازی
6 شرکت کیمیا تصویرنگار مالی مالیاتی آقای کلهری تولیدفیلم وسریال
7 شرکت مهندسی عمران نقشینه مالی مالیاتی آقای خراسانی مهندسین مشاور،پیمانکاری
8 شرکت تجهیزات پزشکی پرزان پزوه مالی مالیاتی آقای سائق بازرگانی ،دانش بنیان
9 شرکت جواهرتدبیرکیش مالی مالیاتی آقای اخوت تولیدنرم افزار
10 شرکت اشتودکار مالی مالیاتی آقای فرخ دوست واردات وبازرگانی
11 فروشگاه شکرستان حوزه هنری کودک ونوجوان مالی آقای سرشار بازرگانی